Zelfstandige zorgen – 80% ZZP’ers kritisch op nieuwe ZZP-wet

door | 21 februari 2024
Zelfstandige zorgen - 80% ZZP'ers kritisch op nieuwe ZZP-wet

De strijd tegen schijnzelfstandigheid en de onvrede van zelfstandigen

Als zelfstandige professional ben je ongetwijfeld bekend met de uitdagingen van schijnzelfstandigheid en de noodzaak om de rechten van ZZP’ers te waarborgen. Recentelijk heeft demissionair minister Van Gennip een nieuw wetsvoorstel geïntroduceerd om deze kwesties aan te pakken, genaamd de Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden. In deze blog duiken we in de kernpunten van dit voorstel en verkennen we de reacties van ZZP’ers.

De nieuwe ZZP-wet – Arbeidsrelatie en rechtsvermoeden

Arbeidsrelatie

Het voorstel focust op de beoordeling van de arbeidsrelatie, waarbij twee cruciale aspecten worden belicht. Hoeveel vrijheid heeft de ZZP’er in de aansturing en controle van het werk? Is de zelfstandige actief betrokken bij structurele taken binnen een organisatie, en is er sprake van inbedding? Deze verduidelijking biedt werkgevers en ZZP’ers houvast. Als er geen inhoudelijke aansturing is en de ZZP’er niet in de organisatie is ingebed, wordt beoordeeld of de opdracht voldoende ondernemerschap met zich meebrengt.

Rechtsvermoeden

Een tweede pijler is het rechtsvermoeden. Bij een uurtarief onder € 32,24 (peildatum 1 juli 2023) kan er mogelijk sprake zijn van een arbeidsovereenkomst. Het is aan de opdrachtgever/werkgever om te bewijzen dat dit niet het geval is.

Kritiek en zorgen van ZZP’ers

Beoordeling per opdracht

Een opvallende verandering is de beoordeling per opdracht in plaats van op persoonsniveau. Bijna 70% van de ondervraagde ZZP’ers is het hier niet mee eens. Zij pleiten voor een persoonsgerichte beoordeling.

Impact op vrijheid van ondernemerschap

Negen op de tien respondenten zijn van mening dat het wetsvoorstel hun vrijheid als ondernemer beperkt. Ongeveer 40% vreest zelfs beperkingen in het uitvoeren van opdrachten als zelfstandige.

Kritiek vanuit vereniging zelfstandigen nederland (VZN)

Teleurstelling in uitkomst

Voorzitter Cristel van de Ven van Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) is teleurgesteld over de uitkomst. Ze pleit ervoor dat het kabinet opnieuw begint en meer begrip toont voor de specifieke omstandigheden van ZZP’ers.

Onderscheid op basis van uurtarief

Een belangrijk punt van discussie is het onderscheid op basis van uurtarief. Hoewel de helft van de respondenten erkent dat dit relevant is, vinden zij dat de grens op € 50 per uur moet liggen.

Zorgen en onzekerheden

De peiling onder ruim 200 ZZP’ers laat zien dat, hoewel velen de noodzaak erkennen om schijnzelfstandigheid aan te pakken, er aanzienlijke zorgen en onzekerheden bestaan over de voorgestelde ZZP-wet. De discussie over de balans tussen bescherming en vrijheid van ondernemerschap zal ongetwijfeld voortduren. Het is essentieel voor ZZP’ers om deze ontwikkelingen nauwlettend te volgen en indien nodig hun stem te laten horen in dit cruciale debat over zelfstandig ondernemerschap.


Zorg ervoor dat je als ZZP’er goed geïnformeerd bent en overweeg het gebruik van online boekhoudprogramma’s om je administratie in lijn te houden met mogelijke wetswijzigingen. Dit biedt niet alleen efficiëntie, maar ook naleving van de steeds veranderende regelgeving. Ontdek de mogelijkheden van online boekhoudprogramma’s en blijf flexibel in een dynamische zakelijke omgeving.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *