Hoe belastingcontroles werken en hoe je erop moet reageren

door | 4 april 2023

In deze tekst worden de plichten en rechten van ondernemers tijdens een controle door de Belastingdienst besproken. Ondernemers zijn verplicht om de controleur toegang te geven tot de gebouwen waarin hun onderneming is gevestigd en moeten alle gegevens en inlichtingen verstrekken die voor de controle van belang zijn. Daarnaast hebben ondernemers recht op een adviseur die hun belangen behartigt en altijd recht op uitleg.

Hoe belastingcontroles werken en hoe je erop moet reageren

Wat zijn belastingcontroles?

Belastingcontroles zijn een belangrijk onderdeel van het boekhouden voor ondernemers. De Belastingdienst heeft namelijk de wettelijke bevoegdheid om informatie op te vragen en documenten te inspecteren, zodat zij kunnen controleren of de belastingaangiften correct en volledig zijn ingediend. Een goed boekhoudprogramma kan hierbij helpen.

Wie wordt gecontroleerd?

Als ondernemer vraag je je misschien af hoe de Belastingdienst bepaalt wie er gecontroleerd wordt. Er zijn verschillende manieren waarop de fiscus een controle kan initiëren.

Steekproeven en gerichte controles

Een veelgebruikte methode is de steekproef. Hierbij worden willekeurig bedrijven geselecteerd om te worden gecontroleerd. De kans dat jouw onderneming aan de beurt komt, is relatief klein, maar niet uitgesloten.

Daarnaast kan de Belastingdienst zich richten op specifieke branches of thema’s. Bijvoorbeeld omdat er vermoedens zijn van veel voorkomende fouten in een bepaalde sector. Als jouw bedrijf in zo’n sector actief is, is de kans op een controle groter.

Klikbrieven

Een andere manier waarop de fiscus controles initieert, is door middel van klikbrieven. Dit zijn brieven van bijvoorbeeld ex-partners of werknemers die vermoeden dat er sprake is van belastingfraude. Deze meldingen worden serieus genomen en kunnen leiden tot een controle.

Vooraf bekendmaken van controles

De Belastingdienst maakt vaak vooraf bekend welke branches en thema’s extra aandacht krijgen in een bepaald jaar. Dit heeft als doel ondernemers aan te moedigen om zelf alvast eventuele fouten te melden en te corrigeren.

Controle door de Belastingdienst: de verschillende middelen

De Belastingdienst voert regelmatig controles uit om te controleren of iedereen zich aan de fiscale regels houdt. Deze controles kunnen op verschillende manieren worden uitgevoerd. In dit artikel worden de verschillende controlemiddelen van de Belastingdienst besproken.

Controle op afstand: geautomatiseerde controles

De Belastingdienst maakt steeds meer gebruik van geautomatiseerde controles. Dit betekent dat de Belastingdienst toegang heeft tot verschillende systemen en databronnen om verbanden te leggen en conclusies te trekken. Hierdoor kan de Belastingdienst snel zien of er iets niet klopt in een aangifte of een zzp administratie.

Deze geautomatiseerde controles maken gebruik van slimme algoritmes en zijn in staat om op basis van bepaalde criteria automatisch een controle uit te voeren. Als bijvoorbeeld het saldo op een zakelijke rekening sterk stijgt terwijl er weinig winst wordt opgegeven in de aangifte inkomstenbelasting, kan er automatisch een rode vlag worden geplaatst. Dit kan leiden tot een intensievere controle.

Controle ter plaatse: bedrijfsbezoek van de belastinginspecteur

Een controle ter plaatse is een stapje verder dan een geautomatiseerde controle. Bij een controle ter plaatse komt er een belastinginspecteur langs op de bedrijfslocatie om informatie te verzamelen over de bedrijfsvoering en de administratie. De inspecteur kan specifieke aangiftes controleren of een bredere controle uitvoeren.

Wanneer er een controle ter plaatse wordt uitgevoerd, ontvangt de belastingplichtige meestal een brief waarin de controle wordt aangekondigd. In deze brief staat de locatie van de controle, de datum en het focusgebied van de controle vermeld. Bijvoorbeeld of het gaat om een aangifte inkomstenbelasting of btw-aangifte en voor welke periode de controle geldt.

Belastingbetalers kunnen worden geselecteerd voor een controle op basis van verschillende factoren. Dit kan onder meer te maken hebben met het type bedrijf, de grootte van het bedrijf, de branche waarin het bedrijf actief is en eventuele afwijkingen of inconsistenties in de belastingaangifte.

Waarneming ter plaatse

Een waarneming ter plaatse heeft als doel om inzicht te krijgen in de dagelijkse gang van zaken binnen je onderneming. Hierbij wordt er bijvoorbeeld gekeken naar het aantal aanwezige werknemers en de drukte. Ook kan er gevraagd worden naar de identiteit van het personeel. Een waarneming kan meerdere keren worden herhaald en wordt aangekondigd via een brief. Het is echter niet bekend waar en wanneer de waarneming plaatsvindt.

Verrassingsbezoek inspecteur

Een inspecteur van de Belastingdienst kan onaangekondigd op bezoek komen tijdens werkuren. Voordat je de inspecteur binnenlaat, is het belangrijk om te vragen naar een identiteitsbewijs en de reden van het bezoek.

Boekenonderzoek

Bij een boekenonderzoek wordt gericht gekeken naar je aangifte en administratie, waarbij de inspecteur zich concentreert op een specifieke periode of afzonderlijke onderdelen. Het is goed om te weten dat een boekenonderzoek altijd van tevoren wordt aangekondigd en begrensd is. Tegenwoordig kan een online boekhoudprogramma helpen bij het bijhouden van je administratie en het overzichtelijk maken van je gegevens voor een controle.

Wat gebeurt er tijdens een belastingcontrole?

Tijdens een belastingcontrole zal een inspecteur vragen om toegang tot financiële gegevens en documentatie om de juistheid van de belastingaangifte te bepalen. Dit kan variëren van bankafschriften tot facturen en bonnen. De inspecteur kan ook interviews afnemen met werknemers of eigenaren van het bedrijf om aanvullende informatie te verzamelen.

Hoe moet je reageren op een belastingcontrole?

Het is belangrijk om volledig en eerlijk samen te werken met de inspecteur tijdens een belastingcontrole. Zorg ervoor dat je alle gevraagde documentatie en informatie binnen de gestelde termijnen verstrekt en zorg dat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen. Het kan verstandig zijn om een advocaat of belastingadviseur te raadplegen om je te helpen bij de communicatie met de inspecteur en om ervoor te zorgen dat je rechten worden beschermd.

Rechten en plichten tijdens een controle

Als ondernemer heb je tijdens een controle van de Belastingdienst een aantal rechten en plichten. Hieronder worden deze besproken.

Plichten

Je bent verplicht om een controleur toegang te geven tot de gebouwen waarin je onderneming is gevestigd. Ook moet je alle gegevens en inlichtingen verstrekken die voor de controle van belang zijn. Het is belangrijk om inzage te geven in je administratie en kopieën hiervan te laten maken door een inspecteur. Daarnaast krijgt een inspecteur toegang tot al je bankrekeningen en documenten om je inkomsten te bepalen. Verder moet je administratie overzichtelijk en compleet zijn. Het is dus belangrijk om je boekhouding zzp te automatiseren. Tot slot moet je je administratie minimaal 7 jaar bewaren. Voor onroerende zaken geldt een bewaartermijn van 9 jaar.

Rechten

RAls ondernemer heb je recht op een adviseur die je belangen behartigt. Ook heb je altijd recht op uitleg als van jouw aangifte wordt afgeweken. Het is belangrijk om te weten dat je bezwaar kunt aantekenen of in beroep kunt gaan als je het niet eens bent met een beslissing van de Belastingdienst. Daarnaast heb je recht op geheimhouding van je fiscale gegevens. De Belastingdienst mag deze gegevens alleen gebruiken voor het uitvoeren van de belastingwet. Tot slot mag een inspecteur niet zomaar in lades snuffelen of achter je computer plaatsnemen. Als een inspecteur naar bepaalde documenten of informatie wil kijken, moet hier specifiek om worden gevraagd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *