Regels en taken voor bestuurders van stichtingen

door | 12 mei 2023

In dit artikel bespreken we de verplichtingen van het bestuur van een stichting op het gebied van administratie en jaarverslagen. Ook behandelen we de inschrijving en uitschrijving van bestuurders en hoe om te gaan met bestuurderswisselingen.

Regels en taken voor bestuurders van stichtingen

Het bestuur van een stichting

Een stichting heeft altijd een bestuur, maar geen leden. Het bestuur bestaat minimaal uit één persoon en is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het beleid van de stichting. Soms is er ook een Raad van Toezicht of Commissarissen, maar dit is niet verplicht.

Aansprakelijkheid en vertegenwoordiging van de stichting

Een stichting is een rechtspersoon en heeft daardoor zelf rechten en plichten. Dit betekent dat de stichting aansprakelijk kan zijn bij schulden. Soms kan ook een bestuurder aansprakelijk gesteld worden bij wanbestuur of als de stichting nog niet ingeschreven is in het Handelsregister. Het bestuur mag namens de stichting contracten sluiten, maar een contract is pas geldig als alle bestuursleden dit ondertekenen.

Wanbestuur en statuten

Als het bestuur niet goed functioneert, kan er sprake zijn van wanbestuur. Bijvoorbeeld als de administratie niet klopt of als het bestuur overeenkomsten sluit die de stichting niet kan nakomen. In dat geval kan de stichting het bestuur of de bestuurder aansprakelijk stellen. Om problemen te voorkomen is het belangrijk om als bestuur duidelijke afspraken te maken over geldzaken en besluitvorming. Deze afspraken dienen vastgelegd te worden in de statuten van de stichting.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Om het risico op persoonlijke aansprakelijkheid na een fout te verkleinen, kan er een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten worden. Hiermee wordt het privévermogen van de bestuurder beschermd.

Administratie en jaarverslag: hoe werkt het?

Het bijhouden van een nauwkeurige administratie en het opstellen van een jaarverslag is verplicht voor stichtingen. In dit artikel leggen we uit wat dit precies inhoudt en wat de stichting moet doen om aan deze verplichtingen te voldoen. Dit kan het bestuur volledig zelf doen, echter kan het erg handig zijn om geholpen te worden door een goed boekhoudprogramma.

Wat is een jaarverslag en wat moet erin staan?

Een jaarverslag is een financieel verslag van de inkomsten en uitgaven van de stichting gedurende het afgelopen jaar. Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het jaarverslag, dat binnen zes maanden na afloop van het boekjaar moet worden opgemaakt. Het boekjaar is de periode waarover het financiële verslag gaat.

In het jaarverslag moet een balans worden opgenomen, waarin de financiële situatie van de stichting aan het einde van het boekjaar wordt weergegeven. Daarnaast moet er een ‘staat van baten en lasten’ worden opgesteld, waarin de inkomsten en uitgaven van het afgelopen jaar worden vermeld. Het bestuur bewaart deze stukken zeven jaar lang.

Goedkeuring en decharge

Als de stichting alleen een bestuur heeft, maakt het bestuur de jaarstukken en keurt deze goed. Is er naast het bestuur ook een Raad van Toezicht (RvT), dan kan in de statuten staan dat de RvT de jaarstukken moet goedkeuren. Als alle bestuursleden de jaarstukken samen hebben goedgekeurd, kunnen zij elkaar decharge geven. Dit betekent dat het bestuur daarmee verklaart dat de bestuurders hun werk goed hebben gedaan en niet meer aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de werkzaamheden die zij in het afgelopen jaar hebben verricht. Als er een RvT is, geeft de raad decharge.

Inschrijven, uitschrijven en bestuurderswisseling

Als je bestuurder wordt van een stichting, moet je jezelf inschrijven in het Handelsregister. In de statuten staat hoelang een bestuursperiode duurt en of een bestuurder opnieuw gekozen mag worden. Als deze periode voorbij is, kiezen de nog zittende bestuursleden of de RvT nieuwe bestuursleden. De afspraken hierover staan in de statuten. Er zijn verschillende redenen voor een bestuurderswisseling, zoals het vrijwillig aftreden van de bestuurder, ontslag door de RvT of de rechter, of overlijden van de bestuurder.

Wisseling in het bestuur: wat moet er gebeuren?

Als er wijzigingen zijn in het bestuur van de stichting, moet dit zo snel mogelijk worden doorgegeven aan het Handelsregister. Let daarbij op wie de opgave moeten ondertekenen. Naast wijzigingen in het bestuur moeten ook andere wijzigingen meteen worden doorgevoerd, zoals adreswijzigingen of veranderingen in de UBO-registratie. Als er een nieuwe penningmeester is aangesteld, moet dit aan de bank worden doorgegeven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *