De 10 onmisbare verzekeringen voor zzp’ers

door | 15 mei 2024

Als zelfstandige zonder personeel (zzp’er) draag je de volledige verantwoordelijkheid voor het afdekken van je risico’s. Dit betekent dat het essentieel is om de juiste verzekeringen af te sluiten om zowel jezelf als je bedrijf te beschermen tegen onverwachte gebeurtenissen. Hieronder bespreken we de 10 belangrijkste verzekeringen die elke zzp’er zou moeten overwegen.

De 10 onmisbare verzekeringen voor zzp'ers

1. Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is een van de belangrijkste verzekeringen voor zzp’ers. Als je door ziekte of een ongeval niet meer kunt werken, ontvang je als zzp’er geen standaard uitkering zoals in loondienst. Een AOV voorziet in een vervangend inkomen, zodat je financiële zekerheid hebt als je arbeidsongeschikt raakt. Hoewel een AOV vaak als duur wordt beschouwd en aan strikte voorwaarden is verbonden, zijn er alternatieven beschikbaar, zoals crowdsurance platforms zoals Zelfstandig Ondernemers.

2. Ongevallenverzekering

Een ongeval kan grote gevolgen hebben voor je inkomen als zzp’er. Een ongevallenverzekering biedt financiële bescherming in het geval van blijvende arbeidsongeschiktheid of invaliditeit als gevolg van een ongeval. Met een ongevallenverzekering kun je jezelf en je nabestaanden voorzien van financiële zekerheid in moeilijke tijden.

3. Pensioenregeling

Als zzp’er bouw je geen standaard pensioen op via je werkgever. Het is daarom belangrijk om zelf een pensioenregeling te treffen. Dit kan onder meer via een pensioenverzekering, banksparen, koopsompolissen of andere pensioenproducten. Het regelen van een goed pensioen is essentieel om ook na je pensioengerechtigde leeftijd van een comfortabel inkomen te kunnen genieten.

4. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)

Voor bepaalde beroepsgroepen, zoals advocaten, artsen en accountants, is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) verplicht. Deze verzekering dekt schade die voortvloeit uit beroepsfouten, zoals verkeerde adviezen of nalatigheid. Ook voor andere beroepen kan een BAV verstandig zijn, omdat het je beschermt tegen financiële gevolgen van professionele fouten.

5. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt schade aan derden als gevolg van jouw bedrijfsactiviteiten. Dit kan schade zijn aan eigendommen van anderen of letselschade veroorzaakt tijdens het uitvoeren van je werkzaamheden. Het is belangrijk om te onthouden dat je privé aansprakelijkheidsverzekering geen zakelijke schade dekt, daarom is een aparte bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering noodzakelijk.

6. Rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekering biedt juridische ondersteuning in het geval van geschillen, bijvoorbeeld met klanten, leveranciers of overheidsinstanties. Als zzp’er kun je te maken krijgen met verschillende juridische kwesties, zoals contractgeschillen, incasso’s of arbeidsconflicten. Een rechtsbijstandverzekering kan je helpen om de kosten van juridische bijstand te dekken en je rechten te beschermen.

7. Overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering zorgt voor financiële zekerheid voor je nabestaanden in het geval van jouw overlijden. Als zzp’er heb je geen recht op een nabestaandenpensioen, daarom is het belangrijk om zelf voorzorgsmaatregelen te treffen. Met een overlijdensrisicoverzekering kunnen je partner en kinderen een uitkering ontvangen, waardoor ze financieel worden ondersteund na jouw overlijden.

8. Opstal- en inventarisverzekering

Als zzp’er is het belangrijk om je bedrijfsmiddelen te beschermen tegen risico’s zoals brand, stormschade of diefstal. Een opstal- en inventarisverzekering biedt dekking voor schade aan je bedrijfspand en de inventaris binnenin. De opstalverzekering beschermt je tegen materiële schade aan het pand zelf, terwijl de inventarisverzekering de kosten dekt van schade aan de zakelijke apparatuur, voorraad en meubilair. Als zzp’er is het van vitaal belang om je bedrijfsmiddelen te verzekeren, aangezien deze vaak essentieel zijn voor het uitvoeren van je werkzaamheden. Een passende opstal- en inventarisverzekering kan je helpen om de financiële gevolgen van schade te beperken en je bedrijfscontinuïteit te waarborgen.

9. Bedrijfsschadeverzekering

Naast het verzekeren van je bedrijfsmiddelen is het ook belangrijk om de financiële gevolgen van bedrijfsstilstand te dekken. Een bedrijfsschadeverzekering biedt dekking voor de vaste lasten en gederfde winst die voortvloeien uit een gedekte gebeurtenis, zoals brand of een natuurramp. Deze verzekering zorgt ervoor dat je bedrijf financieel wordt ondersteund tijdens de herstelperiode, waardoor je in staat bent om je activiteiten voort te zetten zodra de schade is hersteld.

10. Cyberverzekering

Met de groeiende digitalisering zijn zzp’ers steeds kwetsbaarder geworden voor cyberdreigingen zoals datalekken, ransomware en phishing-aanvallen. Een cyberverzekering biedt dekking voor de financiële gevolgen van een cyberincident, waaronder de kosten voor herstel, aansprakelijkheid jegens derden en juridische bijstand. Deze verzekering kan van onschatbare waarde zijn om de financiële impact van een cyberaanval te beperken en je bedrijf te beschermen tegen de steeds evoluerende cyberdreigingen.

Het belang van boekhoudprogramma’s voor zzp’ers

Efficiënte zzp boekhoudprogramma’s spelen een cruciale rol bij het beheren van de financiën van zzp’ers, inclusief het bijhouden van uitgaven voor verzekeringen. Door gebruik te maken van een goed boekhoudprogramma kunnen zzp’ers eenvoudig hun verzekeringspremies en andere financiële verplichtingen registreren, waardoor ze een duidelijk overzicht hebben van hun uitgaven op dit gebied. Bovendien kunnen ze met behulp van boekhoudsoftware financiële rapporten genereren die inzicht bieden in hun verzekeringskosten en hen helpen bij het nemen van weloverwogen beslissingen over hun verzekeringsbehoeften.

Het belang van adequate verzekeringen en efficiënt boekhouden

Als zelfstandige zonder personeel (zzp’er) is het van essentieel belang om zowel jezelf als je bedrijf te beschermen tegen diverse risico’s door het afsluiten van passende verzekeringen. Door een uitgebreide verzekeringsportefeuille samen te stellen, leg je een stevige financiële basis en garandeer je de continuïteit van je onderneming, zelfs wanneer er zich onverwachte gebeurtenissen voordoen. 

Neem daarom voldoende tijd om je verzekeringsbehoeften zorgvuldig te beoordelen en ervoor te zorgen dat je adequaat bent verzekerd tegen alle mogelijke risico’s die je als zzp’er kunt tegenkomen, naast het vergelijken van verschillende online boekhoudprogramma’s om je financiën efficiënt te beheren.

PLAN - PRICE

Description

Vanaf  39 per maand

400.000 gebruikers in NL
30 dagen gratis proberen

Voor alle ondernemers (excl Starters & ZZP'ers) 

9000+ accountants werken met Exact

15 mnd GRATIS! 

HOOGST SCORE: 9.6 op Trustpilot!

Keurmerk Betrouwbaar Boekhouden ✅

Perfect voor Starters, ZZP'ers, MKB en webshops

1e jaar gratis! - vanaf 9 p/mnd

Hoge waardering 

Geschikt voor Starters, ZZP'ers, MKB en accountants

Meest gebruiksvriendelijke boekhoudprogramma

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *